Lions MiddelfartVelkommenKlubbenAktivteterStøtterBestyrelsenUdvalgMedlemmer Medlemssideyoutube LCIF
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

Lions Club Middelfart har de sidste par år valgt at støtte Ung Nu, støtten gives fortrins vis som hjælp til selvhjælp, det har blandt andet været, at betale for en stade plads til Lillebæltsmarkedet under Broen, hvor de unge, så har solgt ting og sager, de selv har lavet, Lions Middelfart har ligeledes valgt at indrage de unge i  vores aktiviteter som medhjælpere ved salg af gødning til foråret 2012, vandudellere til Lillebælt Halvmarathon dette er med til at støtte og træne de unge i sociale færdigheder.

 Præsentation:
Ungnu er et socialpsykiatrisk træningssted til unge, hvor aktiviteterne er særligt tilrettelagt med henblik på at forøge sociale kompetencer og til at komme i gang eller blive fastholdt i uddannelsessystemet eller andre arbejdsrelationer. Aktiviteterne foregår både i Ungnu og ude af huset.

Aktiviteterne ændres, alt efter hvad de unge har behov for og ønsker om. Der er lagt vægt på, hvad de unge har af ønsker til Ungnu, og at det er unge mennesker, der har et ungdomsliv at leve. I første omgang etableres der en kontakt. Dette foregår ved, at den unge kommer på besøg i Ungnu alene eller sammen med kontaktperson fra jobcenter eller sagsbehandler. Derefter udarbejdes der i fællesskab med den unge en handleplan, og der afklares om den unge kan profitere af tilbuddet.

Medarbejderne støtter den unge i at realisere sine ønsker via samtaler, samvær og aktiviteter. Hensigten er, at den unge skal videre fra Ungnu indenfor 2-4 år og tage ansvar for eget liv med Ungnu som sparringspartner ved behov.

Brugergruppe:
Unge mellem 16-30 år, for hvem hverdagen er præget af problemstillinger af psykosocial karakter.
Det kan være unge, der har risiko for at udvikle en psykisk lidelse, eller unge der allerede er i kontakt med andre psykiatriske tilbud i kommunen.
Unge der har svært ved at få dagligdagen til at fungere, og som måske har været ude i et misbrug.

Yderligere information:
Ungnu's åbningstider og aktiviteter kan ses på vores hjemmeside. Ring for en aftale omkring rundvisning og en snak.

klik her.

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark